Lista stron bloga

poniedziałek, 28 maja 2018

Powódź, wzywanie pomocy

sygnały wzywania pomocy w czasie powodzi
Źródło: Pixabay
Sygnały wzywania pomocy w czasie powodzi

Coraz częściej w naszym pięknym kraju zdarzają się powodzie, spowodowane długotrwałymi opadami atmosferycznymi, złym stanem wałów przeciwpowodziowych, wciąż małą ilością zbiorników retencyjnych a czasami przez zaniechanie czy błędne decyzje człowieka.

Najczęściej tam gdzie pojawia się powódź tam powstają duże zniszczenia. Zalewane są domy, drogi, pojazdy...

Czasem może okazać się, że obudzimy się w nocy zaalarmowani harmidrem i zobaczymy tysiące litrów wody zbliżające się do naszego domu. Może się okazać, że na ucieczkę nie ma już czasu. Tam gdzie jest powódź może nie być łączności telefonicznej, gdyż stacje przekaźnikowe mogły zostać zalane. W takim wypadku zostają nam inne ogólnie przyjęte sygnały.

Sygnały dla ratowników:

  • flaga biała – konieczna ewakuacja,
  • flaga czerwona – potrzebna żywność i woda,
  • flaga niebieska – potrzebna pomoc medyczna.

Pamiętajmy, że nie musi to być faktycznie flaga. Może to być kawał materiału w odpowiednim kolorze, ale powinien on być umieszczony w taki sposób aby nie dawał wątpliwości czy sygnał został umieszczony rozmyślnie czy po prostu materiał został przyniesiony przez wodę czy wiatr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentuj, ale pamiętaj o zachowaniu kultury wypowiedzi.