Lista stron bloga

czwartek, 18 kwietnia 2024

Active shooter

Active shooter
Źródło: Pixabay
Obrona przed aktywnym strzelcem: Praktyczne wskazówki na wypadek krytycznej sytuacji


W obliczu coraz częstszych incydentów związanych z atakami strzelców, istnieje pilna potrzeba zrozumienia, jak reagować w przypadku zagrożenia tego typu. Ataki strzelców, znane również jako "aktywni strzelcy", to sytuacje, w których jedna osoba atakuje inne z użyciem broni palnej lub innego rodzaju broni, zwykle w takich miejscach publicznych jak szkoły, miejsca pracy, miejsca kultu religijnego, czy centra handlowe. W takich momentach kluczowe jest zachowanie spokoju i skuteczne działanie, aby zminimalizować straty i zagrożenie dla życia.

Nie myśl, że Active shooter zdarza się tylko za granicą, ponieważ w Polsce również dochodziło do takich ataków np. w szkole w Brześciu Kujawskim, czy w szkole w miejscowości Kadzidło. 

Poznaj zagrożenie

Pierwszym krokiem w przygotowaniu się do reakcji na sytuację z aktywnym strzelcem jest zrozumienie zagrożenia. Powinieneś zdawać sobie sprawę z potencjalnych znaków ostrzegawczych, takich jak podejrzane zachowania osób wokół Ciebie lub niezwykła aktywność w okolicy, która może sugerować potencjalne niebezpieczeństwo.

Zachowaj spokój i szybko reaguj

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której jest obecny aktywny strzelec, najważniejsze jest zachowanie spokoju i szybka reakcja. Twoje działania mogą mieć kluczowe znaczenie dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób. Staraj się jak najszybciej znaleźć bezpieczne miejsce. Unikaj otwartych przestrzeni i dąż do schronienia się w pomieszczeniach zamykanych, takich jak biura lub klasy. W przypadku braku możliwości ucieczki lub znalezienia bezpiecznego schronienia, rozważ opcję zabarykadowania się w dostępnym pomieszczeniu. Wykorzystaj meble lub inne przedmioty, aby stworzyć przeszkodę dla potencjalnego napastnika i zwiększyć swoje szanse na przetrwanie. Wybierz miejsce, gdzie strzelec nie będzie mógł cię zauważyć i zachowaj ciszę. Wyłącz telefony komórkowe lub inne urządzenia dźwiękowe. Jeśli jest to bezpieczne, powiadom służby ratunkowe przekazując jak najwięcej informacji o zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz poinformuj o swoim położeniu.

Planuj z wyprzedzeniem

Zanim znajdziesz się w sytuacji kryzysowej, warto przemyśleć, co zrobić w przypadku zagrożenia. Zastanów się nad potencjalnymi trasami ewakuacji, miejscami schronienia i alternatywnymi planami działania. Ćwiczenie takich scenariuszy w umyśle może Ci pomóc w szybkiej i skutecznej reakcji w przypadku rzeczywistego zagrożenia. Znajomość tras ewakuacji jest istotna nie tylko w kontekście potencjalnych ataków, ale także w przypadku innych zagrożeń, takich jak pożary czy pozostawione podejrzane paczki.

Bądź gotowy do obrony

Jeśli ucieczka lub ukrycie się nie jest możliwe, możesz być zmuszony do obrony siebie i innych. W takim przypadku, korzystając z dostępnych środków, staraj się zatrzymać napastnika i zapewnić bezpieczeństwo osobom w Twoim otoczeniu. W takiej sutuacji musisz brać pod uwagę zrobienie krzywdy napastnikowi, nawet z odebraniem życia włącznie. Tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek rycerstwie, czy walce fer-play. Liczy się przeżycie!

Pomóż innym

Jeśli znajdziesz się w bezpiecznym miejscu i widzisz kogoś, kto potrzebuje pomocy, staraj się jej udzielić. Każda pomoc może być kluczowa w ratowaniu życia i minimalizowaniu strat w przypadku ataku strzelca. Jednak pamiętaj przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie.

Monitoruj sytuację

Jeśli jesteś w bezpiecznym miejscu, staraj się w miarę możliwości monitorować sytuację poprzez media społecznościowe, radio lub inne źródła informacji, aby być świadomym rozwoju wydarzeń i instrukcji od władz.

Podążaj za instrukcjami

Jeśli jesteś w pracy, szkole lub innym miejscu publicznym, wykonuj polecenia wydane przez personel bezpieczeństwa lub władze.


Byłoby dobrze aby w miejscach pracy, szkole i innych instytucjach regularnie przeprowadzać szkolenia dotyczące reakcji na sytuacje związane z aktywnym strzelcem, lub też innymi groźnymi sytuacjami. To by pozwoliło pracownikom lub uczniom poczuć się pewniej i sprawniej reagować w przypadku rzeczywistego zagrożenia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentuj, ale pamiętaj o zachowaniu kultury wypowiedzi.