Lista stron bloga

sobota, 31 sierpnia 2019

Pozwolenie na broń do celów sportowych

pozwolenie na broń do celów sportowych
Źródło: materiał własny

Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych

Jedną z metod legalnego uzyskania broni jest zdobycie pozwolenia na broń sportową. Wiele osób myśli, że broń sportowa to coś w rodzaju kbks (karabinek sportowy) zasilany nabojem 22 Long Rifle, nic bardziej mylnego. Bronią do celów sportowych może być jakikolwiek rewolwer lub pistolet samopowtarzalny, a także m.in. karabinki AK (Automat Kałasznikowa) w wersji pozbawionej możliwości strzelania seriami), czy strzelba gładkolufowa.

Broń sportowa to po prostu broń używana do celów sportowych w kategoriach pistolet, karabin i strzelba.

A więc aby móc posiadać broń do celów sportowych musimy zapisać się do klubu strzeleckiego posiadającego licencję PZSS, w którym zazwyczaj płacimy wpisowe oraz członkowską składkę. Wysokość składek i wpisowego uzależnione jest od klubu (100-500 zł) Ponadto możemy się jeszcze spotkać z tak zwanym stażem kandydackim, na którym strzelamy pod nadzorem instruktora. Oczywiście staż jest płatny.

Po trzech miesiącach od zapisania się do klubu możemy przystąpić do egzaminu na patent strzelecki, który jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się bronią palną, przygotowania do uprawniania przez nas strzelectwa sportowego i uprawnia do:

 • uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany (zgodnie z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa),
 • ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS,
 • ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego,
 • ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie przepisów Ustawy o broni i amunicji. w dyscyplinie do której został wydany.

Czasami w klubach są przeprowadzane kursy, przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki. Uczestnictwo w takim kursie kosztuje w zależności od klubu 300-500 zł. Kurs na patent strzelecki jest dobrą perspektywą dla osób, które nigdy nie miały w ręku broni, natomiast dla tych co niegdyś odbywali obowiązkową służbę wojskową lub pełnili służbę z bronią przy pasie kurs jest zbędny bo wystarczy przeczytać i zapamiętać obowiązujące regulaminy i przepisy.

Aby patent został nam wydany musimy:

 • mieć ukończenie 18 lat,
 • przynależeć do klubu zrzeszonego w PZSS przynajmniej od 3 miesięcy,
 • złożyć wniosku o nadanie patentu strzeleckiego,
 • zdać egzamin na patent strzelecki, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu jest w formie testu jednokrotnego wyboru (10 pytań) i obejmuje:

 • obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
 • zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową, regulaminów strzeleckich, budowy, zasady działania i danych technicznych broni do celów sportowych znajomości przepisów kodeksu karnego, dotyczących przestępstw związanych z bronią.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest udzielenie co najmniej 9 na 10 odpowiedzi poprawnych z zastrzeżeniem, iż którakolwiek błędna odpowiedź dotycząca ustawy o broni i amunicji oraz zasad bezpieczeństwa automatycznie powoduje niezaliczenie egzaminu.

Część praktyczna odbywa się na strzelnicy i obejmuje:

 • Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 • Sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią tj. rozkładania i składania broni, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności).

Sprawdzian strzelecki z użyciem losowo wybranego rodzaju broni.

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł, niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin(pistolet, karabin, strzelba). Natomiast jeżeli mamy patent na np. pistolet i karabin a chcemy rozszerzyć o strzelbę to i tak musimy przejść cały egzamin na nowo ponosząc koszty za cały egzamin. Warto więc się zastanowić czy nie zrobić patentu na wszystkie trzy dyscypliny za jednym zamachem.

Kiedy już mamy patent strzelecki występujemy o licencję PZSS, która będzie nas uprawniała do udziału w współzawodnictwie sportowym o charakterze strzeleckim w określonych dyscyplinach.

Warto pamiętać, że licencja wydawana jest na rok kalendarzowy, więc dobrze jest wyrobić ją na początku roku z dwóch powodów, a mianowicie wyrabiając licencję na koniec roku ponosimy koszty podwójnie czyli na koniec roku i na początku, a ponadto możemy nie zdążyć z ilością startów aby ją przedłużyć na kolejny rok, a brak startów równa się brakiem licencji.

Koszt licencji to 75 zł (50 zł za wydanie licencji PZSS i 25 opłaty administracyjnej)

Aby utrzymać licencję musimy brać udział w zawodach. Dla dyscypliny wiodącej 4 starty i po 2 w pozostałych dyscyplinach (np 4 starty w dyscyplinie pistolet, 2 karabin i 2 broń gładkolufowa).

O licencje do PZSS w naszym imieniu występuje klub strzelecki w którym mamy członkostwo.

Kiedy już jesteśmy szczęsliwymi posiadaczami licencji zawodniczej PZSS występujemy do swojego klubu z prośbą o zaświadczenie o członkostwie w klubie.

Na tym etapie warto już postarać się o zaświadczenie lekarza i psychologa. Koszt takiego zaświadczenia wraz z badanami to ok 400 złotych, ale dokument jest ważny tylko 3 miesiące więc jeżeli w tym terminie nie zdążymy złożyć wniosku do WPA (Wydziału Postępowań Administracyjnych w KWP) badania trzeba będzie powtórzyć.

Na tym etapie wystarczy złożyć napisany wcześniej wniosek o wydanie pozwolenia na broń sportową, w którym informujemy dlaczego chcemy posiadać broń, jaką ilość jednostek broni wnioskujemy i do czego chcemy ją wykorzystywać. Warto we wniosku poinformować o członkostwie w klubie strzeleckim stowarzyszonym w PZSS, o posiadanych kwalifikacjach (patent, licencja).

Jeżeli dokonaliśmy wszystkich formalności, spełniliśmy kryteria i umieściliśmy je w naszym wniosku o pozwolenie na broń to Wydział Postępowań Administracyjnych musi nam je wydać.

Po wszystkim otrzymujemy promesę, z którą idziemy do sklepu nabyć drogą kupna broń palną sportową. Oczywiście nie zapomnijmy wcześniej zainstalować sejfu, w którym będziemy trzymali broń.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentuj, ale pamiętaj o zachowaniu kultury wypowiedzi.